Regulamin

Regulamin
1​. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 
2. Dokument ten określa zasady dokonywania zakupów w internetowym sklepie pod adresem http://www.luana.pl  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 
3. Witryna internetowa dostępna pod adresem http://www.luana.pl którego właścicielem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
LuAna Anna Sadowska-Szeliga z siedzibą pod adresem 33-342 Barcice 346, NIP: 734-352-91-23 
 
4. Korzystanie ze strony internetowej http://www.luana.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności.
 
5. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym). Zamówienia składać można w naszym sklepie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Klient może również złożyć zamówienie telefoniczne w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 14.00 pod nr tel: 531-660-439. Zamówienia są realizowane w dni robocze. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową, jest możliwości odbioru osobistego na terenie Nowego Sącza (w przypadku wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego). Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 
6. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 
Postanowienia ogólne
 
 
1. Sklep internetowy LuAna prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie LuAna  są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
3. Informacje o towarach oraz ceny, znajdujące się w witrynie "Sklep LuAna" stanowią ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
4. Ceny towarów w "Sklepie online" zawierają podatek VAT.
 
5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 
6. Każdorazowo dokumentowana wystawioną przez nasz sklep imienną fakturą VAT.
 
7. Dane Klientów naszego sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym.
 
Koszt wysyłki
 
 
1. w przypadku wyboru płatności z góry i dostawy przez Pocztę Polską przesyłka priorytetowa za potwierdzeniem odbioru - 10zł
 
2. w przypadku wyboru płatności przy odbiorze i dostawy przez Pocztę Polską  - 17 zł,  
 
3. w przypadku wyboru płatności z góry i dostawy firmą kurierską GLS -20zł
 
Odbiór towaru
 
 
1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan koperty. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy koperta jest widocznie uszkodzona, zgnieciona należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 
Płatności
 
 
1.Istnieją następujące sposoby płatności złożone zamówienie:
 
- przelew na konto / płatność kartą (transferuj.pl)
 
2. W przypadku wybrania jako metody płatności za towar "Karta/Przelewy24", dyspozycję płatności można zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia lub później w zakładce danego zamówienia w strefie Konta Klienta w zakładce „Historia zamówień”.
 
3. W przypadku wybrania metody płatności za towar przy odbiorze „Płatność przy odbiorze” zapłata następuje do rąk kuriera lub pracownika Poczty Polskiej przy odbiorze przesyłki.
 
Składanie zamówień
 
 
1. Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 
2. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 
3. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu.
 
4. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy: sklep@luana.pl lub telefoniczny: 531-660-439
 
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 
6. Koszty przesyłki są pokrywane przez Nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza nasz internetowy sklep pod adresem; http://www.luana.pl opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na naszą firmę.
 
Zwroty / Wymiana
 
 
1. Akceptujemy zwroty oraz wymiany zamówionych w naszym sklepie produktów ze skóry naturalnej. Proces ten został maksymalnie uproszczony w celu przyspieszenia ich realizacji. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.
 
2. Proces zwrotu/wymiany
 
- Wydrukuj i wypełnij poniższy formularz: ( http://luana.pl/index.php?route=account/return/insert )
 
UWAGA: Klient ma możliwość wymiany tylko na inny kolor lub rozmiar z tego samego modelu.
 
- Zapakuj produkt, do paczki dołącz uzupełnioną kartę zwrotu. Pamiętaj o tym, aby bransoletki były odpowiednio opakowane, tak, aby w trakcie transportu nie doszło do uszkodzenia.
 
- Zaadresuj paczkę na nasz adres: LuAna ul. Wierzbowa 3, 33-300 Nowy Sącz (oddział produkcyjny)
 
- Koszty odesłania do nas towaru ponosi Klient. Nie przyjmujemy towaru przesłanego do nas w formie przesyłek za pobraniem. 
 
- Zwracane środki będą przekazywane na rachunek wskazany przez Klienta dokonującego zwrotu.
 
LuAna zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów (należy dołączyć fakturę VAT), których nadanie nastąpiło po 10 dniach od otrzymania paczki. 
 
LuAna zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów bransoletek, które są w jakikolwiek sposób uszkodzone (poplamienie, rozerwanie).
 
Postanowienie ogólne
 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 
4. "Sklep LuAna" zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania do oferty nowych towarów a także do wycofania poszczególnych towarów ze sprzedaży bez podania przyczyny, jak również do czasowego zamknięcia sklepu.
 
5. "Sklep LuAna" zastrzega sobie prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 
6. "Sklep LuAna "nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło klienta.
 
7. Data opublikowania regulaminu 01.04.2014r.